Tin Tức Công Nghệ

Read latest from lifestyle world

Facebook đang xây dựng trình duyệt di động riêng?

Facebook đang xây dựng trình duyệt di động riêng?

Theo thông tin từ trang TheNextWeb thì dường như Facebook đang thử nghiệm một trình duyệt của riêng công ty trong những tháng gần đây.