Tìm hiểu chip Intel Baytrail

Đây là dòng chip giá rẻ của Intel. Sử dụng cho các mẫu laptop, notebook cơ bản , phục vi nhu cầu đọc báo , xem phim, soạn thảo văn bản

Gồm có 3 loại: Intel Pentium > Intel Celeron > Intel Atom

Intel Atom được sử dụng cho các mẫu notebook,máy tính bảng, điện thoại

Intel Pentium và Celeron được sử dụng cho laptop giá rẻ

So sánh 3 dòng chip Intel Core I, Intel Core m, Intel Baytrail

Core I7> Core m7> Core I5> Core m > Core I > Core m3 > Pentium >Celeron > Atom