Laptop

Read latest from lifestyle world

Cách chuyển Kaspersky bản miễn phí sang tiếng Anh

Cách chuyển Kaspersky bản miễn phí sang tiếng Anh

Hướng dẫn bạn đọc cách chuyển đổi ngôn ngữ tiếng Nga mặc định của Kaspersky Free Antivirus sang tiếng Anh.

Thay đổi tên hệ điều hành trong menu boot của Windows 10

Thay đổi tên hệ điều hành trong menu boot của Windows 10

Làm thế nào để thay đổi tên mặc định của hệ điều hành trong menu boot của Windows 10 khi cần thiết?

Những việc với Windows mà bạn nên làm ngay đầu năm 2016

Những việc với Windows mà bạn nên làm ngay đầu năm 2016

Vài “dự án” mà bạn cần thực hiện với Windows nhân dịp đầu năm 2016.