Kho Tài Liệu

Read latest from lifestyle world

Các từ vựng và các định nghĩa trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến

Các từ vựng và các định nghĩa trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến

Các từ vựng và các định nghĩa trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến

Các hình thức quản lý Facebook

Các hình thức quản lý Facebook

Các hình thức và tiêu chuẩn quảng cáo trên facebook

Bộ từ điểm 3000 từ tiếng Anh thông dụng

Bộ từ điểm 3000 từ tiếng Anh thông dụng

Theo thông kê, thì chỉ cần bạn nắm được khoảng 3.000 từ tiếng Anh thông dụng nhất, bạn sẽ có thể hiểu được ít nhất 95% tiếng Anh trong hầu hết mọi hoàn cảnh thông thường....

Học tiếng Anh theo phương pháp của tiến sĩ Pimsleur  (toàn tập )

Học tiếng Anh theo phương pháp của tiến sĩ Pimsleur (toàn tập )

Phương pháp độc đáo của tiến sĩ Pimsleur giúp bạn học tiếng Anh không tốn nhiều công sức, thời gian Bộ tài liệu gồm file ebook và file MP3 bạn có thể copy vào điện thoại và học ...