Học tiếng Anh theo phương pháp của tiến sĩ Pimsleur (toàn tập )

Phương pháp độc đáo của tiến sĩ Pimsleur giúp bạn học tiếng Anh không tốn nhiều công sức, thời gian

Bộ tài liệu gồm file ebook và file MP3 bạn có thể copy vào điện thoại và học 1 cách dễ dàng 

Phần 1 : Bài tập đọc gồm 21 bài học tập đọc + Ebook 

Link dowload P1

Phần 2: là những bài học luyện nghe gồm 30 Bài File MP3 

Link dowload  P2