Các từ vựng và các định nghĩa trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến