Các hình thức quản lý Facebook

Dưới đây là tài liệu giúp các bạn đang có ý định quảng cáo trên facebook biết được 1 số hình thức quảng cáo, các vị trí chạy quảng cáo và, tiêu chuẩn hình ảnh text chạy quảng cáo facebook

Dowload Tài liệu